Mantras tulkojumā no sanskrita nozīmē : man – prāts jeb doma, trag – viļņi, viļņoties, atbrīvot. Citiem vārdiem sakot, prāta atbrīvošana no domām, skandējot mantras. Mantru iedarbība skaidrojama tīri imagesca0not1eanatomiski.

Proti: skandējot noteiktu skaņu   savirknējumus, mēle pieskaras noteiktiem, vairāk kā 80 punktiem mutē, kurus stimulējot, smadzenēm ( konkrētāk, hipotalāmai – smadzeņu centram) tiek nosūtīta noteikta informācija, kas ietverta mantrā. Noregulējot hipotalāmas darbību smadzenēs, stabilizējas arī nervu sistēma, harmonālā un imūnā sistēma, cilvēks to izjūt kā fizisko un emocionālo harmoniju.

Mantras dziedinošais efekts sākas tad, kad mantru sāc izjust kā sev tuvu un uzrunājošu. Liela nozīme ir arī mantras izvēlei, jo eksistē tūkstošiem mantru – dziedinošas, spēcinošas, tādas, kas palīdz risināt specifiskas problēmas, stimulē garīgu izaugsmi, palīdz grūtībās, dzemdību procesā utt. Senatnē īsto mantru māceklim deva tā Skolotājs, mūsdienās, kā jau daudzas lietas – mantras iespējams atrast internetā, tomēr cilvēks pats reti kad reāli spēj novērtēt to, kāda mantra tam nepieciešama. Bet tad mantra nedos cerēto rezultātu. Ar mantrām sākas vēdisko tradīciju rituāli un jogas nodarbības. Mantras palīdz attīrīt prātu no ikdienas sārņiem, stiprināt konkrētā rituāla vai nodarbošanās spēku. Mantras var būt arī kā mazas lūgšanas – skandētas kāda konkrēta mērķa sasniegšanai – sirdsmieram, harmonijai, mīlestībai, veselībai, materiālā stāvokļa uzlabošanai vai jebkam citam.
Pieņemts, ka , mantras skandējot, vajadzētu atrasties klusinātā telpā, puspievērtām acīm, runāt vai dziedāt pieklusinātā balsī. Skandēšanas laikam un ritmam nav būtiskas nozīmes, bet svarīgs ir mantras skandēšanas temps – ne par ātru, ne par lēnu. Skaņa atrodas ārpus valodas pieņēmumu un uztveres barjerām, tādēļ saprast precīzu mantru nozīmi nav tik būtiski.
OM – pati vienkāršākā un spēcīgākā mantra jogā. OM jeb AUM – zilbe, kas apzīmē augstāko spēku , Visumu, radošo enerğiju , pirmatnējo vibrāciju. Zilbes skandēšana sniedz iekšēju skaidrību, mieru, nosvērtību, palīdz koncentrēties. Om izsaka kopā ar izelpu, lēni izstiepjot un izdziedot.
Jo ilgāk mantra tiek skandēta, jo spēcīgāks ir tās efekts. Skandēšanas laiku var mērī minūtēs vai vai reizēs – visbiežāk tās ir 108 reizes. Skaitlis 108 numeroloğijā ir robežpunkts, kas tuvina bezgalībai, augstākai apziņai. Mantra, kas atkārtota 108 reizes, rada mantras1dziļas un neatgriezeniskas pārmaiņas. Šī iemesla dēļ arī lūgšanu krellītes jeb malas sastāv no 108 pērlītēm ( plus vienas savienojuma pērlītes)- kas palīdz koncentrēties mantras spēkam un tās iedarbības izbaudīšanai. Ir noteikts veids, kā krellītes turēt rokā, jo ar to tiek stimulēti noteikti punkti plaukstās, kas atbild par ego apvaldīšanu un dievišķās enerğijas atbrīvošanu.
Visvieglāk mantru skandēšanas praksi uzsākt , dziedot līdzi mantru ierakstam. Tomēr mantras var arī klausīties, tad pārmaiņas notiks nevis ķermenī, bet tiks attīrīta vide, kurā šī mantra skan.

OM